Rách cổ tử cung, âm đạo là những sang chấn thường gặp trong sinh thường, trường hợp thai to, sinh khó.

DỊCH VỤ KHÂU PHỤC HỒI RÁCH CỔ TỬ CUNG, ÂM ĐẠO TẠI THANH HOÁ

“Rách cổ tử cung” là tình trạng thường gặp ở những trường hợp đẻ khó, phải can thiệp bằng foocxep hoặc do rặn đẻ sớm khi cổ tử cung chưa mở hết. Ngoài ra, sản […]

Xem thêm
Rách cổ tử cung, âm đạo là những sang chấn thường gặp trong sinh thường, trường hợp thai to, sinh khó.

Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo

Rách cổ tử cung, âm đạo là những sang chấn thường gặp trong sinh thường, nhất là trường hợp đẻ con so hay đẻ khó phải can thiệp thủ thuật. Lúc này khâu phục hồi rách […]

Xem thêm