Thùy Trang

Bạn mình cứ khen siêu âm ở đây thích lắm. lúc đầu cũng nghĩ siêu âm chỗ nào chẳng như nhau nhưng đến rồi mới thấy 400 có loại máy hiện đại hơn, các bs cũng nhẹ nhàng hơn, tư vấn lại chi tiết

Bạn mình cứ khen siêu âm ở đây thích lắm. lúc đầu cũng nghĩ siêu âm chỗ nào chẳng như nhau nhưng đến rồi mới thấy 400 có loại máy hiện đại hơn, các bs cũng nhẹ nhàng hơn, tư vấn lại chi tiết